Опублікуй власні знимки Львова - задокументуй нашу культурну спадщину!

Історичний тлумачний словник

В історичному тлумачному словнику зібрані пояснення до історичних документів, матеріалів і мандрівок.

Є (1) | А (4) | Б (8) | В (7) | Г (8) | Д (7) | Е (1) | Ж (2) | З (5) | Й (2) | К (15) | Л (15) | М (6) | Н (7) | О (2) | П (9) | Р (8) | С (19) | Т (5) | У (6) | Ф (1) | Х (2) | Ч (2) | Ш (9) | Щ (1) | Ю (2) | Я (1)

старший (1876—1930) — художник, хімік та громадський діяч. Був директором торговельної школи у Києві, міністром освіти УНР. З 1921 р. жив у Львові. Твори: портрети діячів, ікони, вітражі в Успенській церкві, іконостас і настінні розписи молитовні Богословської Академії у Львові, низка робіт станкового живопису. Займався також гравюрою, книжковими ілюстраціями.

(латинською мовою «Leopolis Tripiex» - «Потрійний Львів») - хроніки міста Львова, написані Варфоломеєм Зиморовичем у 1665—1672 рр. «Хроніка» має джерелознавче значення, оскільки Зиморович використав чимало документів та історичних праць, що не дійшли до нас. Розповідь про будівництво двох замків у Львові князем Львом Даниловичем цілком вірогідна, хоч і не позбавлена літературно-художнього домислу (Котляр М. Ф. Данило Галицький.— К., 1979, с. 156—159).
В літературі є відомості про те, що рукопис «Хроніки» зберігався у міському архіві Львова до кінця XVIII ст. З того часу його доля невідома. Пропав також зроблений у львівському Онуфріївському монастирі в 1765 р. список, який бачив російський вчений П. І. Кеппен, будучи у Львові. З названого списка було зроблено декілька (більше п'яти) списків.
«Хроніка» вперше була опублікована в 1835 р. її підготував до друку у польському перекладі з списку Онуфріївського монастиря М. Півоцький. У 1899 р. «Хроніка» опублікована латинською мовою за т. зв. краківським списком, який окремі дослідники вважають найдосконалішим.
У Львові зберігається зараз два списки «Хроніки» Зиморовича. Перший — в ЦДІА у м. Львові. Автентичність цього списку підтверджена міськими писарями 8 липня 1812 р. Другий список (тобто список з списку, зроблений в 1822 р.) зберігається в рукописному відділі Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника. Крім цього окремі списки зберігаються нині в Польщі.